Boomveiligheid

Zorgplicht
Een boom met onvoldoende stabiliteit is een gevaar voor zijn omgeving. Ook dood hout en breukgevoelige takken kunnen tot aanzienlijke schade leiden. De eigenaar (beheerder) kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld bij het niet nakomen van zijn zorgplichten.

Naast onderhoud is ook regelmatige controle op uitwendige zichtbare gebreken noodzakelijk en bij twijfel is er een plicht tot nader onderzoek. De controles dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerd Boomveiligheids controleurs.

Theo Blom tuinen & bomen is een gecertificeerd Boomveiligheids controleur en kan dus zorg dragen voor bovengenoemde controles en werkzaamheden.

Lees meer over:
• Boomverzorging
• Nader Technisch Onderzoek

Certificering

Deze certificaten staan garant voor veilig, efficient en vakkundig werk door vakspecialisten met een gegarandeerd opleidings- en ervaringsniveau.