Boomverzorging

Wanneer de groei van een boom vermindert en het blad niet de normale groene tint heeft, ligt het voor de hand om aan een mestgift te gaan denken. Zo snel mag deze conclusie echter niet worden getrokken. Een onderzoek aan boom en groeiplaats moet aangeven waar de problemen werkelijk liggen. Je moet er dan aan denken dat b.v. de indringingsweerstand te hoog is (storende lagen), hoge waterstand, zuurstof gebrek etc. Als dit niet het geval is kan men gaan denken aan het injecteren in de bodem.

Op de afbeeldingen hiernaast ziet u o.a. hoe een beuk gecontroleerd wordt geveld. Deze beuk is aangetast door de korsthoutskoolzwam. Het vellen gebeurt door middel van klim- en uitvangtechnieken.

Lees meer over:
• Boomveiligheid
• Nader Technisch Onderzoek
• Project: verwijdering Rodenbeuk Amsterdam