Nader Technisch Onderzoek

Indien een VTA controle onduidelijkheden oplevert kan er over gegaan worden naar een Nader Technisch Onderzoek (NTO). Bij een Nader Technisch Onderzoek wordt aan de hand van metingen bepaald of er sprake is van een verzwakking die gevolgen heeft voor de stabiliteit en dus de veiligheid van de boom.

Bomen waarbij een ernstige rotting is geconstateerd, worden gecontroleerd met behulp van een Picus Tomograaf. Met dit apparaat kan snel en doeltreffend de mate van inrotting gemeten worden. Er wordt een complete scan van de boomdoorsnede gemaakt, waarna een computerprogramma de meetgegevens omzet in een kleurenafbeelding. Het grote voordeel van een tomograaf is dat er niet meer in het houtweefsel geboord hoeft te worden, waardoor de schimmels die in het rottend hout aanwezig zijn niet via de boorgaten verspreid worden.

Lees meer over:
• Boomverzorging
• Boomveiligheid