Villa Vijverbos - Ammerzoden

Terrein opschonen

Alvorens met de aanbouw van een nieuwe tuin begonnen kan worden, dient het terrein opgeschoond te worden. Concreet betekent dit dat bomen en struiken verwijderd, versnipperd en afgevoerd worden.

Bestrating

Nadat het terrein schoon en geëgaliseerd, kan begonnen worden met de bestrating. Parkeerplaatsen worden ingericht, oprijlanen en paden worden uitgezet en gelegd. Bij de verharding wordt onderscheid gemaakt tussen half-harding/grind en paden en terrassen.

Bomen en plantvakken

Wanneer de bestrating gereed is, kunnen bomen geplant en plantvakken ingericht worden.

Onderhoud

Een tuin is natuurlijk nooit af, vandaar dat regelmatig onderhoud noodzakelijk is. U krijgt van ons advies over het onderhoud van uw tuin en uiteraard verzorgen wij de eerste onderhoudsbeurt voor u.