Werkmethode

Inventarisatie
Theo blom Tuinen & bomen komt voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. We inventariseren uw wensen, bespreken onze wederzijdse ideeën en proberen alvast een beeld te krijgen van uw woonstijl. U kunt de afspraak meteen maken !

Offerte
Na de kennismaking ontvangt u van ons een offerte voor het tuinontwerp. Hierbij maken we ook gebruik van voorbeeldprojecten

Schetsontwerp
Als we uw opdrachtbevestiging hebben ontvangen, maken we op basis van de inventarisatie een schetsontwerp. Omdat de keuze voor beplanting en materialen cruciaal is in een goed tuinontwerp,

laten we aan de hand van foto’s en stalen voorbeelden zien. Zo kunt u zich een goed beeld vormen van de tuin die we voor ogen hebben. 

Definitief ontwerp
Uw reactie verwerken we in het schetsontwerp, waarna we het uitwerken tot een definitief plan. Onderdeel van dit plan zijn een beplantingsplan en een verlichtingsplan. Daarmee waarborgt u dat de uitvoerende het ontwerp daadwerkelijk realiseert zoals u dat met ons tuinontwerp voor ogen hebt. Aan de hand van het definitieve plan kunnen we ook een betrouwbare kostenindicatie geven voor de realisatie van de tuin.

Ook bieden we u  de mogelijkheid om het ontwerp in 3D te visualiseren. Hierbij krijgt u vooraf een realistisch beeld van de nieuwe situatie.